Disclaimer

Copyright 
De inhoud van deze site en de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Element4 BV. Zonder schriftelijk toestemming is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren. 

Aansprakelijkheid 
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Element4 BV niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Element4 BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site dan wel (on)bereikbaarheid van de site. 
 
Privacybescherming
Door het invoeren van persoonlijke gegevens op de website van Element4 BV en het aangeven dat u op de hoogte wilt worden per email, gaat u ermee akkoord dat deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een of meerdere databases. Element4 BV respecteert de algemene privacyregels en zal ervoor zorgen dat persoonlijke gegevens zorgvuldig worden behandeld. Op verzoek kunnen de betreffende gegevens eventueel worden verwijderd.
 
Klantenservice: +31 (0)38 420 90 20